privacy

Geachte relatie,

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) in werking. De AGV bevat nieuwe privacyregels met als doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.
Bewust en onbewust deelt u persoonsgegevens met mij, bijvoorbeeld e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers. Deze gegevens zijn uiteraard in veilige handen bij mij.
In mijn praktijk kunnen de diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan nodig zijn om u goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de massagebehandeling.
Ik ben in mijn praktijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. De praktijk voldoet als volgt aan deze verplichting;
Uw gegevens worden verzameld voor specifieke doeleinden, zoals medische gegevens voor een juiste massagebehandeling of administratieve doeleinden.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U heeft recht om toestemming te kunnen beperken en weer te kunnen intrekken.
U heeft recht op inzage, aanpassen en verwijderen van persoonsgegevens.
U heeft recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is verplicht deze klacht in behandeling te nemen.

Ik verplicht mijzelf als eigenaar van “Wellnessmasseur Fokkeline de Groot” vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Dit is ter beoordeling van mij als masseur.
Ik ben mij er van bewust dat er sprake kan zijn van bijzondere persoonlijke gegevens. Aangezien dit gevoelig kan zijn voor de betrokkene, vergt dit een grote mate van vertrouwelijkheid.
Ik zet mij er voor in deze gegevens vertrouwelijk te laten blijven en neem hiervoor steeds de juiste maatregelingen.